Tworzymy świat, w którym dzieci i dorośli budują wspólną przestrzeń. Przestrzeń do nauki poprzez doświadczanie,
do realizowania własnych projektów, odkrywania nowych dróg. Taką, gdzie ważne są relacje, gdzie wzrastanie
w społeczności jest po prostu codziennym życiem.
Przestrzeń do bycia sobą i bycia z innymi.
Szkołę.