Czym jest Wolna Szkoła? Przede wszystkim społecznością, gdzie dzieci w różnym wieku spotykają się, by wspólnie bawić, uczyć i rozwijać. Tak, jak ważne jest dla nas organizowanie dobrych warsztatów z różnych dziedzin – tam samo ważne jest kształtowanie i ćwiczenia kompetencji społecznych, wspólna zabawa, radość z bycia w świecie i zmienianie go na lepsze. To nic, że wymogi ministerialne narzucają pewien określony zakres wiedzy i umiejętności (zwany podstawa programową) – on nie musi ograniczać. W czasie codziennych  warsztatów i pracy własnej wychodzimy bowiem ponad to, by podążyć za dziećmi – ich zainteresowaniami i potrzebami.

 

EDUKACJA

W Polsce pełna realizacja zasady wolności edukacyjnej nie jest możliwa, obowiązuje nas bowiem obligatoryjna podstawa programowa i coroczne egzaminy sprawdzające poziom jej opanowania. W Wolnej Szkole Grójec chcemy jednak dołożyć wszelkich starań, by realizowanie obowiązku szkolnego było pasjonujące, a głównym, wybijającym się aspektem była samodzielność w odkrywaniu świata i prowadzeniu własnych projektów. Przy wsparciu uważnych i twórczych dorosłych dzieci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów podstawy programowej.

Każdego poranka (poza środą, o której nieco niżej) odbywają się dwa 75-minutowe warsztaty: z języka angielskiego, matematyki, przyrody, języka polskiego, historii, fizyki, chemii i sztuki. Warsztaty kończą się kartą pracy zawierającą esencję tego, czym się na warsztacie zajmowaliśmy. Potem jest 60 minut pracy własnej: projekty edukacyjne, ćwiczenia z języka polskiego, angielskiego i matematyki, język hiszpański i ukraiński, korzystanie z pomocy naukowych i gier.

Dzieci wiedzą, że zajęcia i działania są dla chętnych, nie ma przymusu chodzenia na warsztaty; co ciekawe – wszyscy w nich chętnie uczestniczą.

 

Podstawa prawna:

formalnie (zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 16 ust. 8-14)  dzieci zapisane są do zaprzyjaźnionej z nami szkoły w Sulejówku do edukacji domowej. Końcoworoczne egzaminy z zakresu objętego podstawą programową zdają jednak u nas. Każdy rok wieńczy standardowe, ministerialne świadectwo wydane przez szkołę w Sulejówku.

 

SPOŁECZNOŚĆ

Na co dzień po prostu żyjemy: uczymy się komunikować swoje potrzeby, słuchać i rozumieć innych, szanować różnice, a przede wszystkim – rozmawiać. Nie realizujemy żadnej utopii; tak, jak wszędzie indziej, tak i u nas zdarzają się trudne sytuacje, konflikty czy nieporozumienia. Pracujemy w oparciu o relacje; metodyką NVC (porozumienia bez przemocy), rodzicielstwa (tutorstwa?) bliskości i im podobnych.

Społeczność dzieci ma duży wpływ na to, jaka jest szkoła, którą dla siebie (z pomocą dorosłych) tworzą. Na środowych zebraniach ustalamy i omawiamy wszystko, co ważne: od stref sprzątania czy miejsca ustawienia terarium z patyczakami po sposób świętowania urodzin i metody pomocy dla tych, którzy mają trudność z włączaniem się do wspólnych zabaw. Na czwartkowych kręgach w atmosferze namysłu i empatii dzielimy się swoimi emocjami, uczymy się mówić, słuchać i dawać wsparcie.

Środy to dni, które w całości projektują dzieci: wyjeżdżamy do lasu, do muzeów czy parków wodnych, wędrujemy po okolicy, organizujemy spotkania i robimy, co tylko sobie zamarzymy.

Popołudniami chodzimy do parku i na plac zabaw, biegamy po krzakach, gramy w planszówki, jednym słowem – bawimy się.

Szkoła czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30. W niektóre dni mamy też zajęcia pozaszkolne dla chętnych: basen, majsterkowanie i malarstwo.

Przestrzeń

Lubimy minimalizm i proste wzornictwo, bliska jest nam idea zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska. Dlatego w naszej szkole staraliśmy się korzystać z naturalnych materiałów, odzyskiwać i odnawiać przedmioty używane. Ważna dla nas jest estetyka przestrzeni, w której pracujemy. W naszej szkole mamy trzy sale: główną z jadalnią i kuchnią, artystyczną (humanistyczną) i laboratorium (ścisłą).