Podstawa prawna:

Dzieci zapisane są do edukacji domowej (zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 16 ust. 8-14). Wymaga to opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dokładny opis tego procesu znajduje się TUTAJ.

Każdego roku dzieci zdają egzaminy z zakresu objętego podstawą programową, do których mogą się przygotować podczas warsztatów, projektów i tym podobnych działań. Indywidualne terminy egzaminów ustalamy z dziećmi, by spokojnie mogły się do nich przygotować. Każdy rok pracy wieńczy świadectwo promujące dziecko do następnej klasy.