Opłatą główną jest czesne uiszczane na poczet pobytu dziecka w świetlicy (szkole demokratycznej).

Zadecydowaliśmy, że wysokość opłaty miesięcznej będzie zależna od możliwości i chęci każdej rodziny, ale nie niższa niż 950 zł. W przypadku braku subwencji ze szkoły macierzystej dochodzi do tego 100 zł miesięcznie.

Każda rodzina deklaruje wybraną wysokość czesnego na okres jednego semestru.

Inne opłaty poza czesnym to tak zwane wpisowe (płatne przed rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 950 zł), obiady wykupione w firmie cateringowej, niektóre wycieczki, a także zajęcia dodatkowe, które organizujemy dla chętnych poza godzinami pracy szkoły.

Jeżeli nasze czesne jest zbyt wysokie dla Waszej Rodziny, zachęcamy do kontaktu; być może uda nam się znaleźć wspólne rozwiązanie.