• Rytm tygodnia wyznacza nam podział na dziedziny: mamy więc dzień nauk ścisłych, dzień przyrody, sztuki, historii, itp.

  • Zgłębianie danej dyscypliny realizujemy na kilka sposobów: poranne przedstawienie tematu dnia, przedobiednie warsztaty (realizowane osobno dla klas I-III i IV-VIII),  praca nad projektami indywidualnymi i popołudniowe zakończenie tematu.

  • Podejście do wiedzy i umiejętności jest tu holistyczne, elementy różnych nauk przeplatają się ze sobą ukazując swoje wzajemne zależności.

  • Czytanie, pisanie, liczenie czy twórczość pojawiają się codziennie, stanowią bowiem swoistą bazę umiejętności kształtujących się na etapie szkoły podstawowej.

  • Dbamy o przestrzeń odpoczynku i zabawy. O czas, kiedy można po prostu usiąść z książką, wyjść na zewnątrz, pograć w planszówki czy porysować.

  • Udział we wszystkich zajęciach i aktywnościach jest dobrowolny.