W bieżącym roku szkolnym zapraszamy do kontaktowania się i na indywidualne spotkania. Nowe dzieci będziemy zapraszać do szkoły dopiero od października; póki co nasza „grupa startowa” zgrywa się i buduje społeczność.

 

 

Zapisy do szkoły wolnej, czyli jak funkcjonować formalnie poza systemem

Zapisanie dziecka do wolnej szkoły przebiega nieco inaczej, niż do szkół systemowych. Ponieważ polski system szkolnictwa nie pozostawia miejsca na taką formę kształcenia, dzieci biorące udział w projekcie wolnej szkoły formalnie realizują obowiązek szkolny poza placówką (edukacja domowa).

Aby stać się więc uczniem wolnej szkoły należy przejść proces rekrutacji, uzyskać opinię rejonowej poradni pedagogicznej dotyczącą edukacji domowej oraz złożyć wniosek o przyjęcie do systemowej szkoły współpracującej z naszą szkołą.

 

Jak zapisać dziecko do Wolnej Szkoły Grójec?

Proces rekrutacji w Wolnej Szkole Grójec przebiega kilkuetapowo:
– spotkanie kadry szkoły z rodzicami
– spotkanie kadry z dzieckiem i rodzicami
– uczestnictwo rodziców w warsztatach dla dorosłych prowadzonych przez Stacja Relacja
– udział dziecka w tygodniu adaptacyjnym